Polgármesteri köszöntő

Kedves honlapunkra látogató Vendégünk!Horváth László Tibor Polgármester

Polgármesterként engedje meg, hogy üdvözöljem Vácszentlászló község lakóinak nevében, örülök, hogy ellátogatott honlapunkra!
Vácszentlászló nem messze a fővárostól, a Gödöllői-dombvidék határán található.  Ősi település, szkíták, szarmaták, hunok, avarok földje, évezredek óta lakott hely. Árpád vezér honfoglalói közül a Kurszán-Kartal és az Ákos nemzetség települtek ide elsőként. Államalapító Szent István királyunk uralkodása idején a nagy Visegrád megyéhez tartozott. Az 1074-es mogyoródi csata idején itt vert sátrat Árpád-házi László herceg, aki mint győzedelmes Szent László király kerek templomot építtetett ide. Ez a templom volt bölcsője kis falunknak, innen a Szentlászló név, hétszáz éves középkori településünk. Első okleveles említése 1394-ből, Luxemburgi Zsigmond király idejéből való, majd a falu átvészelte a török hódoltságot, első pecsétjén az 1691-es dátum, az ekevassal, ugró lóval, ami községünk hivatalos címerét ma is ékesíti. A dombok közé ékelődő falu völgyében patak csörgedezik, egykor vízimalom kerekeit hajtotta, és innen maradt legszebb legendánk is, a Hajta patak forrása Szent László király fehér lovának patkónyomából ered. Ez a patak ma is táplálja településünk határában a vadregényes víztározót, remek horgászélményeket kínálva a hozzánk látogatóknak.

Szentlászló község a palóc vidék déli határán fekszik, későbbi barokkos oromfalú templomát Mária Terézia idején 1745-ben építették, többször is átalakították, bővítették.

Az 1835-ik évi egyházmegyei jegyzőkönyvben találkozunk először a község mai Vácszentlászló nevével, a váci püspökséghez tartozván, megkülönböztetve magát a többi Kárpát-medencei Szentlászló nevű falutól. A település még ma is őrzi a XIX-ik század erdő- és földművelő világát, régi házainak jellegzetes deszka oromzatát, melyek védendő nemzeti kulturális értéknek számítanak. A falu templomában megőrzött Historia Domus írásos emlékei azt igazolják, hogy itt a katolikus vallásnak mély gyökerei vannak, a templom, az iskola fontos intézménynek számított, a papok, a tanítók, a hívő emberek mindig sokat tettek közösségünk megmaradása érdekében. Ma is élő emlékezet őrzi a Szentlászlói emberek első és második világháborús szenvedéseit, hős katonáinak neveit, melyek feledhetetlen emléke a Gránátos Katona bronz szobra községünk központjában.
A Vácszentlászlói emberek a háború utáni nehéz időkben, az ötvenes években is helytálltak, tartották hitüket, gondozták templomukat, őrizték családi hagyományaikat. Közös összefogással már a hatvanas évek elején kultúrház és orvosi rendelő épült a faluban, a hetvenes években már óvoda működött, a nyolcvanas évek végére pedig új, korszerű általános iskolát hoztak létre.

Vácszentlászló Európai Falu, rendelkezik a XXI. században elvárható infrastruktúrával. Az itt lakók és az ide érkező látogatók érzékelhetik településünkön a közelmúltban megépült utak és közművek, szolgáltató helyek által biztosított előnyöket.  Lakosaink száma évről-évre gyarapszik, jelenleg is 2000 fölött van. Nálunk barátságos nyugalomra lelnek az ide költözők.

Mindezt persze Vácszentlászló lakóinak közös akaratával, összefogásával sikerült elérni. A falu lakosságmegtartó ereje folyamatosan növekszik, még nem túl messze a fővárostól, itt élni is egyre vonzóbbá válik. A föld és az élő környezet szeretete, a munka becsülete a mai generációra is átöröklődött. Településünkön a környezet védelme nem csak szavak szintjén létezik, tenni is akarunk érte. Községi, kulturális rendezvényeinkre távoli települések lakói is szeretettel látogatnak. Ilyen eseményünk volt pl. 2009-ben a Kárpát-medencei Szentlászló Nevű Települések Találkozója, ahol 14 község hazai és határokon túli lakóit láthattuk vendégül. Vendégszeretetünket Ön is megtapasztalhatja, ha egyszer személyesen ellátogat hozzánk!

 

Horváth László Tibor polgármester