S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Vácszentlászló Község Önkormányzata pályázatot nyert a 2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) pályázati kiíráson.

A támogatás összege 19.134.502,- Ft.

Az Agrár Minisztérium által aláírt támogatási szerződés szerint a zártkerti területet megközelítő út felújítására és kisléptékű víztározó kialakítására kellett, hogy sor kerüljön.

A munkákat Bácskai Elemér egyéni vállalkozó elvégezte, a műszaki átadás megtörtént.

A munka során törekedtünk a környezetbarát alapanyagok felhasználására.

 

 

 

                                                                                                                   Horváth László

                                                                                                                    polgármester