MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakosság!

 

Vácszentlászló Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2018. december 19-én, szerdán,

18 órai kezdettel

közmeghallgatást tart

az Arany János Művelődési Házban,

melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

Az Arany János Művelődési Ház

Színházlátogatást szervez

2019. február 23-án szombaton, 19 órakor kezdődő

Ének az esőben című előadásra

Jegyek: 5.800 Ft     4.400 Ft        2.900 Ft        1.750 Ft  áron kaphatók

Buszköltség: 1.600 ft/fő

A jegyek árát

2018. december 17. hétfőig

kérem befizetni

Érdeklődni Grébel Lajosnénál

06-28-570-560 vagy 06-30-401-0026

telefonszámon

vagy délután a Művelődési Házban lehet.

TÁJÉKOZTATÓ

Vácszentlászló Község Önkormányzata a következő tájékoztatót kapta a Szelektív Kft-től:

Tisztelt Címzettek!

Az alábbi tájékoztatást szeretném nyújtani a turai telephelyen történt változások miatt:

- A diófa levél gyűjtése az elmúlt évek gyakorlatához képest változik, a házhoz menő gyűjtés megszűnt, helyette a hivataloknál, és a turai telephelyen vásárolt zsákokba gyűjtve áll módunkban elhozni a kihelyezett zsákokat. A lakók az így összegyűjtött leveleket a szemetes héten tudják kihelyezni, lakásonként maximum 3 db 110 literes zsákot tudunk elszállítani. A hivataloknál kapható zsákok 60 literesnek számítanak, így azok kihelyezhető mennyisége lakásonként 6 db.

- A száraz hulladék esetében lakásonként a kihelyezhető mennyiség nincs megkötve, csak az ténylegesen "száraz" gyűjtést jelentsen, ha a kollégák észlelik, hogy "nedves" hulladékkal szennyezett, akkor nem áll módunkban elhozni.

- zöld hulladék esetében a kukán felül kihelyezhető mennyiség lakásonként 5 kukányi mennyiség.

- zsákok ára: - turai telephelyen 1 db 110 literes zsák 420 Ft.

                        - hivataloknál 2 db 60 literes zsák 420 Ft.

- A nyitvatartás megváltozik november 1-től hétfőtől-péntekig 08:00-15:30-ig, szombat-vasárnap zárva.

Kérjük a változások tudomásul vételét.

Tisztelettel:

                     Less Tamás

                Telephelyvezető, Tura

Álláshirdetések

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód
Család és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, Aszódi járás települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105

esba

 

 

 

 

 

 

VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás

A projekt címe: Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 számú projekt

Vácszentlászló Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 6 millió Ft összegű támogatást nyert.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 azonosítószámú „Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer,  elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

 

A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 6 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3 300 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 2 700 000 Ft fordítható.

„Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 azonosítószámú projekt 2016. 09. 15 - 2018. 06. 30. között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóul meg.

 

Vácszentlászló, 2016. december 28.

 

 

                                                                        Vácszentlászló Község Önkormányzata