ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

Kedves Szülők!

 

Szeretettel várjuk azokat, akik a 2018 – 2019-es nevelési évre szeretnék óvodánkba íratni gyermeküket.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015 szept. 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek aug. 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő ( szept. 01.) napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A rendelkezés azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018 aug. 31 –ig betöltik harmadik életévüket.

Várjuk azokat a szülőket is, akiknek gyermeke 2018 dec. 31.-ig tölti be a harmadik életévét.

 

Beiratkozás ideje: 2018. május 07 -08 -09 ( hétfő, kedd, szerda)

                                8 órától du. 14 óráig.

 

A beiratkozáshoz hozni kell:

  • a gyermek személy azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót ( ennek hiányában a gyermek születési anyakönyvi kivonatát)
  • a gyermek lakcím kártyáját
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító kártyáját
  • a szülő lakcím kártyáját

 

                                  

Kérem a gyermeket is hozzák magukkal!

 

                                                                 

                                                                            Varga Anna

                                                                            mb. óvodavezető                              

Álláshirdetés

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet