TÁJÉKOZTATÁS

Vácszentlászló lakossága, civil és gazdálkodó szervezetei!

 

Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI.22.) önkormányzati határozatában településrendezési eszközeinek módosításáról döntött az alábbi területekre vonatkozóan:

  1. A Zsámbokra vezető úttól északra elhelyezkedő mezőgazdasági telephelyen az építménymagasság növelése, valamint a beépítési százalék módosítása,
  2. A 9/1 hrsz.-ú terület településközpont vegyes területbe való átsorolása falusias lakóterületből, a Szent László Általános Iskola mellett tornacsarnok elhelyezhetősége érdekében
  3. A tervezett, meg nem valósult strandfejlesztési terület visszasorolása beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területbe,
  4. Váci Mihály út melletti 311/7-311/16 hrsz.-ú területek Lf-1 építési övezetből Lf-3 építési övezetbe való átsorolása,
  5. Tompa Mihály utca déli oldalán a beépítési módra vonatkozó szabályozás módosítása oly módon, hogy a főépületek oldalhatáros módon elhelyezhetők legyenek,
  6. Kerítés építési oldal meghatározása

A Vácszentlászló Község hatályos településrendezési eszközeinek (továbbiakban: TRE) módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kr.) 41.§-a szerinti ún. egyszerűsített egyeztetési eljárás szabályai szerint történik.

 

A veszélyhelyzet miatt a partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik. Véleményüket 2021. július 15-ig küldhetik meg elektronikus levélben a hivatal@vacszentlaszlo.hu email címre, valamint levélben a Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatal 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a. címre.

A tervdokumentáció megtekinthető az alábbi linken, illetve arról felvilágosítást tud adni dr. Král László jegyző (tel.: 06 30 999 1354)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT VÁCSZENTLÁSZLÓNA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA FELÚJÍTÁSA

Vácszentlászló Község Önkormányzata a PM_OVODAFEJLESZTES_2017/24azonosítószámú, „Napközi Otthonos Óvoda és Konyha felújítása és két csoportszobával, tornaszobával bővítése” című projekt keretében 172 350 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből az óvoda felújítása és átépítése valósulhatott meg.

A fejlesztés részeként a meglévő óvodaépület átépítése, korszerűsítése és bővítése történt meg. A bővítmény az udvari oldalon valósult meg, melybe egy új tornaszoba, két új csoportszoba került elhelyezésre, gyereköltözővel és gyerekmosdó, illetve wc helyiségekkel együtt, míg a meglévő épületrészben a korábbiak összenyitásával egy harmadik csoportszoba, további öltözők, mosdó és wc, valamint egyéb helyiségek kerültek kialakításra.Az eredeti óvodai épületrész padlószerkezetének vízszigetelése és hőszigetelése mellett a padlásfödém, valaminta falak külső oldali hőszigetelése is megvalósult.Az épület belső terében, a helyiségcsoportok átalakítása miatt új válaszfalak épültek, valamint a külső-belső nyílászárók cseréjét is elvégezték. Az eredeti épület tetőfedésének cseréjével együtt az oldalhatáron lévő fal mellé kerülő helyiségekbe felülvilágító tetőablakok is épültek, a korábbinál jobb fényviszonyokat és megfelelő szellőztetési lehetőségeklétrehozva az érintett helyiségekben.Az átépítést követően abejárat egy nagyobb fedett teraszról nyílik, mely rossz időben a gyerekek kinti foglalkoztatásához is teret biztosít.

Az óvoda felújítása révén jelentősen javultak a gyermekek nevelési körülményei, a bővítésnek köszönhetően megszűnt a túlterheltség és zsúfoltság az óvodában.Az energiahatékonysági intézkedések révén fenntarthatóbbá vált az óvoda, mely kisebb terhet ró a fenntartó önkormányzatra és így a község lakosságára is.

A projekt az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú pályázati kiírás keretében, a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósult meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezést a General Architect Tervező és Generálkivitelező Kft. végezte el.

 

A projektről bővebb információt a www.vacszentlaszlo.hu oldalontalálhatnak.