Álláshirdetés

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

 

                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat -családsegítő

munkakör betöltésére.

Szabadtéri tűzgyújtás

cimer

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

A tavaszi időszakban megszaporodó szabadtéri tűzesetek visszaszorításának érdekében, felhívom figyelmét a települések belterületén keletkező avar és egyéb növényi hulladék égetésére vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásának fontosságára.

Avar és kerti hulladék égetése

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben eltérést adhat, amiben szabályozza az égetés feltételeit, időpontját és körülményeit. Amennyiben az önkormányzatnak nincsen, az égetést szabályozó rendelete, akkor tilos az avar és kerti hulladék égetése.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:

  • nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
  • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
  • az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

Erdő 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) időszakában.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon mindig az éppen aktuális állapot látható.

A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

Segítse a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:

  • Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
  • Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
  • Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szélben visszagyullad!
  • Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!
  • Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
  • Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

 

Kérem, fenti szabályozás ismertetésével tájékoztassák a településükön élő lakókat, hogy a szabadtéri égetés jogkövető módon történő végrehajtása biztosított legyen.

A jogszabályváltozásból eredő kérdések felmerülése esetén készséggel rendelkezésre áll a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 0628/528-700 telefonszámon.

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Vácszentlászló Község Önkormányzata pályázatot nyert a 2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) pályázati kiíráson.

Az elnyert támogatás összege 19.1134.502,- Ft. A támogatási szerződés az Agrár Minisztériummal aláírásra került.

A Képviselő-testület kiválasztotta a kivitelezést.

Bácskai Elemér ev. a munkát megkezdi, melynek befejezési határideje 2022. május 15.

„Vácszentlászló 038 hrsz-ú út felújítása és kisléptékű csapadékvíz tároló létesítése” a támogatással megvalósuló feladat, vagyis a zártkerti bejáró út felújítása és csapadékvíz tároló építése.

 

 

 

                                                                                                                       Horváth László

                                                                                                                        polgármester