Álláshirdetés

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

TÁJÉKOZTATÁS

Vácszentlászló lakossága, civil és gazdálkodó szervezetei!

 

Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI.22.) önkormányzati határozatában településrendezési eszközeinek módosításáról döntött az alábbi területekre vonatkozóan:

  1. A Zsámbokra vezető úttól északra elhelyezkedő mezőgazdasági telephelyen az építménymagasság növelése, valamint a beépítési százalék módosítása,
  2. A 9/1 hrsz.-ú terület településközpont vegyes területbe való átsorolása falusias lakóterületből, a Szent László Általános Iskola mellett tornacsarnok elhelyezhetősége érdekében
  3. A tervezett, meg nem valósult strandfejlesztési terület visszasorolása beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területbe,
  4. Váci Mihály út melletti 311/7-311/16 hrsz.-ú területek Lf-1 építési övezetből Lf-3 építési övezetbe való átsorolása,
  5. Tompa Mihály utca déli oldalán a beépítési módra vonatkozó szabályozás módosítása oly módon, hogy a főépületek oldalhatáros módon elhelyezhetők legyenek,
  6. Kerítés építési oldal meghatározása

A Vácszentlászló Község hatályos településrendezési eszközeinek (továbbiakban: TRE) módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kr.) 41.§-a szerinti ún. egyszerűsített egyeztetési eljárás szabályai szerint történik.

 

A veszélyhelyzet miatt a partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik. Véleményüket 2021. július 15-ig küldhetik meg elektronikus levélben a hivatal@vacszentlaszlo.hu email címre, valamint levélben a Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatal 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a. címre.

A tervdokumentáció megtekinthető az alábbi linken, illetve arról felvilágosítást tud adni dr. Král László jegyző (tel.: 06 30 999 1354)