Képviselő testületi ülések 2011 (archív)

Képviselő-testület ülései 2011.

1)   2011. február 15. kedd 18 óra

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ 2011. évi munkaterv elfogadása

    Előadó: Horváth László polgármester

2/ 2011. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

    Előadó: Horváth László polgármester

                 dr. Král László jegyző

3/ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények

    ELŐADÓ: DR. KRÁL LÁSZLÓ JEGYZŐ

4/ Egyebek

 

2)   2011. április 12. kedd 18 óra

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ A 2010. évi zárszámadás elfogadása, s a pénzmaradvány felosztása

    - Belső ellenőrzés tapasztalatai

    Előadó: Horváth László polgármester

                  dr. Král László jegyző

2/ A jegyző hatósági munkájáról beszámoló, a szabálysértési és gyámügyi ügyintézés, a gyámügyi

    és gyermekvédelmi igazgatási tevékenység

    Előadó: dr. Král László jegyző

3/ Egyebek

 

3)   2011. május 24. kedd 18 óra

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

      1/ Szent László Általános Iskola tevékenységéről beszámoló                    

          Előadó: Pető Vilmosné igazgató

      2/ Közbiztonság helyzetéről tájékoztató

          Előadó: Rendőrség képviselője

     3/ Egyebek

 

4) 2011. június 21. kedd 18 óra

    Ülés helye: Községháza

    Napirendi pontok:

    1/ Napköziotthonos Óvoda tevékenyégéről beszámoló

         Előadó: Takács Lászlóné

   2/ Szociális igazgatási tevékenységről beszámoló

        Előadó: dr. Král László

   3/ Egyebek

 

5)   2011. szeptember 20. kedd 18 óra

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ Az I. féléves gazdálkodásról beszámoló

    Előadó: Horváth László polgármester

                  dr. Král László jegyző

2/ Védőnői Szolgálat tevékenységéről tájékoztató                                                 

    Előadó: Maszlagné Kiss Mariann védőnő

      3/ Egyebek

 

6)   2011. november 29. kedd 18 óra

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ 2012. évi pénzügyi koncepció elfogadása

    Előadó: polgármester

                 jegyző

2/ Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek tájékoztatója

    Előadó: Juhász Tibor Vízmű Kft. ügyvezető

                 Benke Sándor Szelektív Kft. ügyvezetője

3/ Egyebek

 

7)   2011. december 20. kedd 18 óra

Ülés helye: Arany János Művelődési Ház

Napirendi pontok:

1/ Közmeghallgatás keretében tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi munkájáról, és a

    2012. évi elképzelésekről

    Előadó: Horváth László polgármester

2/ Egyebek.