Napköziotthonos óvoda

2115 Vácszentlászló, Fő út 37.
Tel.: 06/28 485 101
E-mail: vszlovoda@hfcnetwork.hu
megbízott Óvodavezető: Varga Anna

 

ÓVODA BEMUTATÁSA

Óvodánk csendes, nyugodt környezetben a főúttól távol helyezkedik el. Szeretetteljes, családias hangulat megteremtésével segítjük gyermekeink egészségesebb személyiségének kialakítását.
Három csoportban gondoskodunk óvodás gyermekeink neveléséről, gondozásáról, hétfőtől péntekig, 7.00 órától 17 óráig. Csoportjaink szervezése éltkoruk szerint történik,kis-,középső-,nagycsoport.
Az 1987.-ben felújított óvodához új, korszerű főzőkonyha került megépítésre, mely egészségesés változatos étkezést biztosít az óvodások, az iskolai napközisek és az idősebb emberek részére.

Szakképzett nevelőközösségünkre az összetartozás jellemző, mely az együtttöltött évek tapasztalata alapján, a közös élmények, a munkával járó erőfeszítések és szakmai sikerek révén egymáshoz ragaszkodó, együttműködő testületet alakított ki. A nevelőmunkát segítő dajkák stabil tagjai a testületnek. Annak ellenére,hogy csoportszobáink viszonylag kicsik, minden gyermeknek biztosítjuk,hogy jól érezzék magukat óvodánkban. Minden hozzánk jelentkező gyermeket fogadunk. Az óvoda dolgozói emberileg és szakmailag mindent elkövetnek, hogy a túlterheltség és zsúfoltság ne éreztesse hatását nevelőmunkájukban.

Az óvoda udvara tágas, fákkal, bokrokkal körbevett terület,mely árnyékot, tiszta levegőt biztosít a gyermekeknek. A megfelelő környezet egészségük megőrzését, mozgás-, és játékigényük kielégítését szolgálja. Az udvaron különböző beépített fa mászókák,hinták, csúszda, homokozó, bicikli pálya teszi vonzóvá az udvari életet.

NEVELÉSI PROGRAMUNK

A tevékenységközpontú óvodai nevelési programunk, mint nevéből is kitűnik, középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. Alapvető faladatunknak tekintjük a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést, mely nevelés és gyermekközpontú. Törekszünk arra, hogy óvodánk az önfeledt játék és mozgás otthona legyen. Derűt, nyugalmat sugárzó hely, ahol a gyermek harmóniára, gyermekekre összpontosító felnőttekre talál. Célunk olyan óvodává válni, ahol a gyermekek nyitottak a világ dolgaira,meg-
tanulnak harmóniában élni a természettel, szeretik és óvják környezetüket. Feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek tiszteljék és ápolják a népi hagyományokat,mint örökséget. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy megtapasztalhassák hogyan élhetnek együtt gyermekek és felnőttek úgy, hogy jól érzik magukat. Célunk, olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok,környezetükben
jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődők, másokat elfogadók, együttműködők. Az óvónő segítségével megismerik önmagukat annak érdekében, hogy ké¬pessé váljanak a zökkenőmentes iskolakezdésre.

PROGRAMJAINK

Az óvodai életet számos programmal szinesítjük:
- kirándulások: színház-,bábszínház-, állatkert-, múzeum-, ökofarm-,vadaspark Heti két alkalommal logopédus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel.
Az ünnepek, a hagyományok ápolása fontos része az óvodai életnek:
- Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, pünkösd, anyáknapja, gyermeknap,
évzáró, név-,és születésnapok megünneplése.
Törekszünk a családokkal való nyitott, bizalomra épülő kapcsolat kialakítására. A gyermekek fejlődésérő!korrekt, hiteles és folyamatos tájékoztatást
nyújtunk.
Az óvoda-iskola kapcsolatában is fontos a jó együttműködés.
Az átmenet folyamatossága érdekében a kölcsönös nyitottság, érdeklődés, egymás nevelési-, tartalmi munkájának megismerését tartjuk fontosnak.

ÓVODÁNK JÖVŐJE

Megújulásra kész nevelőtestületünk természetes igénye, hogy megfeleljen mind a szűkebb, mind a tágabb környezeti elvárásoknak,iII.önmagukkal szemben támasztott követelményeknek. Feladatunk az óvoda feltételeinek folyamatos javítása, fejlesztése, a munkánkhoz szükséges fejlesztő eszközök beszerzése.

Varga Anna