Álláshirdetés

Vácszentlászló Község Önkormányzata

 

                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vácszentlászlói Napköziotthonos Óvoda és Konyha
Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.15-2027.07.14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2115 Vácszentlászló, Fő utca 37.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felesős vezetőjeként annak szakszerű és törvényes működésének biztosítása. Ésszerű gazdálkodási feladatellátás, munkáltatói jogkör gyakorlás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, intézményvezető kinevezéséhez szükséges előírt feltételenek megfelelés,
  • Legalább két éves intézményvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

  • Magyar állampolgárság
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Büntetlen előélet

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó részletes önéletrajza, iskolai végzettséget igazoló iratok egyszerű fénymásolata, szakmai program

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Král László nyújt, a 06 30 999 1354 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Vácszentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 660/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

 

  • Személyesen: dr. Král László, Pest megye, 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Óvodavezetői megbízásról Vácszentlászló Község Képviselő-testülete dönt az előírt vélemények beszerzését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • Önkormányzat honlapja - 2022. május 11.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vacszentlaszlo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.