SAJTÓANYAG

Vácszentlászló Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület-és településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az Élhető települések tárgyú felhívásra. A „Vácszentlászló, Forrás-patak fejlesztése” elnevezésű pályázat TOP-PLUSZ-1.2.1-21.-PT1-2022-00042 azonosítószámot kapta. A benyújtott pályázat pozitív elbírását követően az Önkormányzat által elnyert 100 %-os intenzitású támogatás összesen 295.973.294 Ft. A Támogatási Szerződést követően a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás útján megvalósult. A projekt fizikai befejezése a tervek szerint legkésőbb 2024.06.30.

A fejlesztés szükségességét a Forrás-patak leromlott meglévő állapota adja, amely nem alkalmas Vácszentlászló község belterületének árvízvédelmére. Vízkáresemények rendszeresen történnek a településen. Jelenleg veszélyeztetettség alatt az érintett területen élő mintegy 300 lakos. Ebből kifolyólag a projekt célja a település csapadék-vízgazdálkodási rendszerének komplex módon történő fejlesztése, vízvisszatartó infrastruktúra elem felújítása, ezzel a belterületek árvízkár veszélyeztetettségének csökkentése és a település klímaalkalmazkodási képességének növelése.

A projekt keretében a patakmeder szabályozásra kerül. Az alvízi szakasz teljes hosszában fenékküszöbök kiépítésére kerül sor, a magassági vonalvezetés szabályozására, továbbá a meglévő műtárgyak, híd alatti burkolatok felújításra kerülnek. A patakhoz csatlakozó árkoknál mederburkolás, illetve homokfogók kerülnek kialakításra, továbbá a veszélyes kanyaroknál a rézsűket megerősítik. A fejlesztés eredményeképpen a belterületi ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökken, valamint a vizek helyben tartása, levezetés lassítása, hasznosítása is teljesül. A külterületi szakaszon a meglévő záportározó felújításával megnövekedik annak kapacitása, illetve patakmeder kitisztítása, rőzsefonatokkal történő szabályozása révén az árvíz, mint környezeti káresemény kockázata mérséklődik. A fejlesztés során a biodiverzitás megőrzését elősegítendő, 15 db korai juhar (Acerplatanoides) típusú, a Kárpát-medencében őshonos facsemeték ültetése is megtörténik. A beruházás keretében 11200 m2 füvesített zöldfelület jön létre, amely hozzájárul a település fenntarthatóságához, klímasemlegességéhez, klímaalkalmazkodásához.

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek megvalósítási helyszín szerint:

- 0102 hrsz: záportározó kotrása, tisztítása, ezáltal kapacitásának növelése, a patakmeder külterületi szakaszának tisztítása, szükség esetén rőzse fonatokkal történő szabályozása;

- 596 hrsz: Forrás-patak belterületi szakaszának szabályozása, a veszélyes kanyaroknál rézsűk kiépítése, meglévő műtárgyak, híd alatti burkolatok felújítása;

- 658, 673, 682 hrsz-ek: a csatlakozó árkoknál mederburkolás, homokfogók kialakítása;

- 860 hrsz: Forrás-patak belterületi szakaszának szabályozása, a veszélyes kanyaroknál rézsűk kiépítése;

- 017 hrsz: Forrás-patak alvízi szakaszán a mélyülés megakadályozása érdekében a víztározóhoz csatlakozásnál, annak szabályozási szintjéhez igazítva fenékküszöbök építése;

- 018 hrsz: Forrás-patak alvízi szakasza melletti területen zöldfelület létesítése. Füvesítés 11200 m2-en

 

Az Önkormányzat a Támogatási Szerződést 2022. március 31-én aláírta, mely szerződés a Támogató aláírásával 2022. április 05-én hatályba is lépett.

Vácszentlászló Község Önkormányzata