Álláshirdetés

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Aszódi Kistérség települései,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő feladatai az 1997.évi XXXI.tv. valamint a 15/1998.NM rendelet alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, középfokú végzettség esetén, nyilatkozat arról, hogy a szakirányú végzettséget 5 éven belül teljesíti.,
 • szociális területen vagy gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  • empatikus magatartás,jó kommunikációs-problémamegoldó - helyzetelemző készség,frusztrációtűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Jánosné nyújt, a 06308160462 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170. Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 343/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
  • Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Kistérség települések honlapja.