KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105

esba

 

 

 

 

 

 

VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás

A projekt címe: Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 számú projekt

Vácszentlászló Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 6 millió Ft összegű támogatást nyert.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 azonosítószámú „Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer,  elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

 

A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 6 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3 300 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 2 700 000 Ft fordítható.

„Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 azonosítószámú projekt 2016. 09. 15 - 2018. 06. 30. között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóul meg.

 

Vácszentlászló, 2016. december 28.

 

 

                                                                        Vácszentlászló Község Önkormányzata